تماس با ما

فهرست مطالب

آمار سایت

 
No Image
خوش آمديد!
درمان کمر درد در طب سنتی پيوند ثابت

درد ستون فقرات


درد ستون فقرات

درد ستون فقرات مربوط به عوامل متعددى است که به اهم آنها بطور اختصار اشاره مى شود از جمله ضربه ها، ورم ها و تغییرات مهره اى در اثر فشار خارجى یا داخلى روى مهره ها، تورم یا جابجائى و یا تغییر مکان دیسکها، دست اندازیهاى بدخیم سایر اعضاء روى مهره هاى پشت ، خوردگى و یا روئیدن استخوانهاى اضافى روى لبه مهره ها، سنگینى وزن و بیماریهاى زنان از نوع دستگاه تناسلى ادرارى و بسیارىعوامل دیگرى که مى تواند به علت فشار روى تنه یا شاخه هاى عصب سیاتیک دردایجاد نماید.

درمان درد در اثر ضربه

ضماد آرد جو، آرد باقلا، تاجریزى از هر یک ۵۰ گرم همه را نرم کوبیده در روغن دنبه حل کرده یا با ۲۵۰ گرم دنبه با هم کوبیده در محل درد ضماد نمایند یا مورد،شوید، بومادران از هر یک ۲۰ گرم مغز ناخنک و افسنطین از هر کدام ۱۵ گرم نرم کوبیده با ۲۵۰ گرم دنبه ضماد نمایند.

درد به علت ورم

درمان اینگونه دردها با مالش یا ضماد داروئى تسکین مى یابد مثل لعاب تخم شنبلیله ، لعاب تخم کتان گل بنفشه ، گل خطمى ، میتوان چندتاى آنها را کوبیده با پیه مرغ و مغز ساق قلم گاو داخل کرده بمالند. مسکن هاى دیگر که در اینجا بکار مى رود عبارتند از روغن قسط، روغن بابونه ، روغن سوسن

داروهاى خوراکى ضد درد متعدد بوده از جمله مصطکى و انیسون را میتوان نام برد.

دردهاى پشت که عارضه اى از نوع شرکت دیسکها نداشته باشد همه با داروهاى خوردنى ، مالیدنى ، و ضمادهاى فوق بهبودى مى یابد: دردهاى زمان قاعدگى و یا شرکت ناراحتیهاى زنانگى با درمان فوق بهبودى مى یابد مالیدن پودینه و سیر با روغن زیتون و یا مغز ساق گاو به دردهاى کمرى خیلى مؤثر است .

درد مفاصل

هر درد که در بندگاهها پیدا شود، درد مفاصل نامیده مى شود مثل مفصل مچ دست و یا مفصل انگشتان و غیره دردهاى مفصلى بیشتر مربوط به ماده است (رسوب املاح ، جمع شدن مایعات و غیره ) دردهاى مربوط به دررفتگى و شکستگى جدا از ماده است دردهاى مفصلى بیشتر از ماده بلغم (اسیداوریک) و خون بوده و کمتر از ماده صفراوى و سوداوى است ، گاهى دو ماده مثل صفرا و بلغم تواءما موجب ایجاد دردهاى مفصلى مى شوند.

درمان :

درد مفاصل در مزاج سرد را با دادن داروهاى گرم و غذاهاى گرم و در مزاج گرم با اغذیه و داروهاى سرد تعدیل مزاج نمایند. اگر مربوط به مزاج خشک باشد به ترطیب مزاج بپردازند و اغذیه رطوبتى چون شیر گاو و غیره خورند، روغن بادام ، روغن مغز تخم کدو، پیه مرغ و مغز ساق قلم گاو مخلوط کرده بمالند. در زیادى خون فصد و کم کردن خون لازم است و شربت لیمو و سکنجبین و شیره چهارتخم و عناب ، زرشک و لیمو و آلوچه خشکه مفید است با فرمول زیر.

مالیدنیهاى زیر براى دردهاى مفصلى کمرى و همچنین در ضرب و جرح و سقطه و ورم به کار مى رود.

مالدینى رادع ( حل کننده(

ضماد محلل

دردهاى مفصلى با تورم و تب و حرارت

این دردها – بیماریهاى حاد و مفصلى را تشکیل مى دهند علاوه بر معالجه از طریق داروهاى شیمیائى و بررسى آزمایشگاهى ، میتوان به عنوان کمک در تسریع بهبودى بیمار از داروهاى گیاهى نیز استفاده نمود

http://hakimabbas.blogfa.com/8807.aspx

دسته: دسته‌بندی نشده | نويسنده: mohammad hossein zare yazd


ارسال نظر

 

No Image
No Image No Image No Image
 
 
 
No Image No Image